”Vi borde också få medalj”

90 kr

Tillgänglighet: 122 i lager

Att frånvaron av en familjemedlem halvårsvis påverkar situationen för hela familjen är naturligt. Behovet av ett särskilt familjestöd riktat till anhöriga vars partners genomför olika former av internationell tjänst, är också väl dokumenterat i tidigare forskning och stödprogram har utformats i flera västeuropeiska länder. Även i Sverige har diskussionen om familjestöd utgjort en allt synligare fråga, såväl på den politiska nivån (SOU, 2007:77, SOU 2008:91), som vid seminarier och andra fora där den svenska utlandsstyrkans situation diskuterats.

I rapporten presenteras resultaten av intervjuer med några svenska familjer som följts före, under och efter partnerns utlandstjänstgöring, samt erfarenheter från besök vid några kanadensiska familjestödscentra. Ett resultat av den svenska studien är att man gärna argumenterade för inrättandet av ett familjestödsprogram, samtidigt som behovet av ett sådant främst tillskrevs andra familjer, ett resultat som återfinns även i utländska studier (Moelker, Andres & Poot, 2007, s.1). Barnens situation framhålls dock som det mest kritiska i föreliggande studie. Både männen och kvinnorna oroar sig för hur barnen skall reagera, hur mycket de förstår av orsakerna bakom separationen och saknaden efter dem är också stor hos den frånvarande partnern. Sammanfattningsvis visar studien att olika familjekonstellationer kräver olika lösningar, vilket talar för en bredd av alternativa stödformer – psykologiska, emotionella, sociala, praktiska och materiella.

Utgivningsår: 2009
ISSN: 1652-1188
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 68
Artikelnummer: FHS-05670

Serie: ILM. Serie T
Nummerserie: 38