Tillgänglighetsredogörelse

Försvarshögskolan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Försvarshögskolans Webbokhandel uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Försvarshögskolans Webbokhandel som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2-5 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Försvarshögskolan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har fler olika system kopplade till vår webbplats, som är en del av vår verksamhet och som stöd till studenter och lärare. Dessa system upphandlas i många fall i ett samarbete med andra högskolor och universitet. Som en liten verksamhet har vi ofta inte möjlighet att påverka eller upphandla alla dessa på egen hand. Det har bedömts vara oskäligt betungande att åtgärda alla brister i dessa på kort sikt. Vi har gjort de ändringar som vi har haft möjlighet att göra i form av kontraster, typsnitt, rubriknivåer, bilder, länkar m.m. Övriga brister jobbar vi på att få respektive systemägare eller leverantör att åtgärda. De system som berörs av detta är:

  • DiVA (Databas för publikationer)
  • Libris (Gemensam svensk datoriserad samkatalog)

Om systemet har ett egen tillgänglighetsutlåtande är det länkat från namnet.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Information som finns publicerad i dokument (exempelvis PDF-filer) ska också uppfylla tillgänglighetskraven. Äldre dokument (som offentliggjorts före den 23 september 2018) undantas från kraven, om de inte behövs för att "genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”, till exempel blanketter eller villkor som fortfarande används. Vi har i webbokhandeln många äldre pdf-dokument som inte omfattas.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vi arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på flera övergripande sätt:

  • Tillgänglighet är en central utgångspunkt i vår kravställning.
  • Vi jobbar kontinuerligt med uppföljning och rättningar av redaktionellt material.
  • Vid all nyutveckling görs en grundläggande genomgång av tillgängligheten.

Vi jobbar kontinuerligt med uppföljning och rättningar av redaktionellt material

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Försvarshögskolans Webbokhandel.

Senaste bedömningen gjordes den 9 mars 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 mars 2021.