Om webbokhandeln

I vår webbshop kan du läsa, beställa och ladda ner Försvarshögskolans publikationer. För att läsa och ladda ner publikationerna behöver du programmet Acrobat Reader, som du kan hämta gratis på Adobes webbplats.

Beställning

Alla publikationer är uppdelade i forskningsämnen:

 • Krigsvetenskap
 • Statsvetenskap
 • Ledarskap under påfrestande förhållanden
 • Militärhistoria
 • Ledningsvetenskap
 • Försvarssystem
 • Folkrätt

För att hitta en publikation kan du antingen söka fram den med hjälp av sökfunktion eller så letar du fram den via kategorierna.

Klicka på knappen "Lägg i varukorg" för varje publikation du vill köpa. Det kan du göra direkt i en träfflista eller vid beskrivningen av publikationen. Varan läggs då i din varukorg. Du kan sedan fortsätta söka och läsa i webbshopen. Publikationerna ligger kvar i varukorgen tills du lämnar vår webbshop eller tills du genomfört köpet. När du är nöjd med innehållet i varukorgen klickar du på symbolen för Varukorgen uppe i högra hörnet. Där kan du se vilka publikationer du har valt, vad de kostar och hur mycket frakten blir. Du kan ändra dina köp, fortsätta handla eller gå vidare till kassan.

Låna

Vissa publikationer går att låna från ett bibliotek och har då knappen ”Låna” bredvid sig. Klickar du på knappen kommer du till söktjänsten Libris där du kan se om och i så fall var boken finns att låna.

Ladda ner

Ett antal publikationer går att ladda ner gratis i pdf-format och har då knappen ”Se PDF” bredvid sig. Klickar du på knappen öppnas ett nytt fönster med den valda filen i pdf-format.

Dela länk

Vill du dela en länk till publikationen så kan du använda den URL som visas i webbläsaren.

Orderbekräftelse

När du har skickat din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress.

Användarkonto

Webbokhandelns användarkonton är bara tillgängliga för anställda vid Försvarshögskolan, som loggar in med sitt FHS-konto. Övriga kunder beställer utan inloggning.

Behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning – ofta kallad GDPR – gäller som lag inom hela EU. Syftet med förordningen är att förstärka skyddet för personuppgifter och därmed skyddet av den personliga integriteten. Utöver EU:s förordning regleras personuppgiftshantering i Sverige även i bland annat dataskyddslagen.

Vilka rättigheter har du?

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
 • Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa fall, t. ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att dra tillbaka tidigare samtycke med effekt på framtida personuppgiftsbehandling.
 • Du har rätt att få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall, t. ex. om du invänt mot behandling av dins personuppgifter som görs för att informera om vår verksamhet eller om du ångrar ett tidigare samtycke, under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Du har rätt att få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (så kallad dataportabilitet).

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi och med vilken laglig grund?

Personuppgifter används av By Wind enbart för att hantera beställningen från det att den inkommer till det att leverans skett, och samlas in med samtycke som grund.

De personuppgifter som samlas in är:

 • Namn
 • E-post
 • Adress (för leverans)
 • Telefonnummer

Efter 28 dagar sker gallring av personuppgifter i form av borttag eller anonymisering. Genom att fylla i dina uppgifter i kassan och slutföra köpet så godkänner du denna personuppgiftsbehandling samt vår betalningsleverantör Paysons behandling av personuppgifter. Läs mer om Paysons behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter i personuppgiftsärenden

Om du vill se vilka personuppgifter vi har på dig, ändra eller radera uppgifter ska du vända dig till support hos By Wind: fhs-support@bywind.se.

Kontakta Försvarshögsskolan om du har andra frågor som rör dina personuppgifter. I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har vi ett dataskyddsombud som du når på dataskyddsombud@fhs.se.

Mer information

Om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.
Dataskyddsförordningen i sin helhet.