Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

För tredje året i rad har Försvarshögskolan 2007 studerat värnpliktigas vilja att efter de två obligatoriska utbildningsterminerna ta del i internationella insatser. De nu aktuella värnpliktiga hade haft möjlighet att faktiskt söka till den första nordiska stridsgruppen (NBG). I tidigare studier har frågorna om villighet att delta varit mer hypotetiska. Omfattningen av villighet hos olika grupper av värnpliktiga redovisas liksom vad som skiljer dem som sökt från dem som kan tänka sig att söka i framtiden respektive från dem som är ointresserade. Även kvalifikationer hos sökande till officersutbildning studeras i relation till den grupp som inte hade sökt. Resultatens betydelse för rekryteringen av personal till Försvarsmakten diskuteras liksom värnpliktens betydelse som underlag för rekrytering till fast anställning i FM.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 30
Artikelnummer: FHS-06081

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 48
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676