Upplevelser av grundläggande militär utbildning med inriktning hemvärn/nationella skyddsstyrkorna

90 kr

Tillgänglighet: 4 i lager

Syftet med denna studie var att undersöka rekryters upplevelser av GMU med inriktning hemvärn/nationella skyddsstyrkorna. Intervjuer utfördes med 18 rekryter, 2 kvinnor och 16 män, i åldern 18-27 år i Enköping och i Villingsberg. Resultaten visar att majoriteten av undersökningsdeltagarna hamnat i GMU med hemvärnsinriktning på grund av för låga värden vid rekryteringen på exempelvis fysisk styrka eller på grund av låga skattningar vid psykologintervjun. Informanterna anger att de hellre hade gått ordinarie GMU då de har en negativ bild av hemvärnet. Rekryterna förefaller nöjda med utbildningen och den beskrivs frekvent som rolig och inspirerande. God kamratanda är den mest frekvent nämnda orsaken till rekryternas positiva upplevelse. Även strids- och skjutövningarna upplevs positivt. Befälen verkar inverka positivt på upplevelsen av GMU, intervjudeltagarna talar om befälen som kunniga, inspirerande och omtänksamma. Samtliga intervjuade ställer sig positiva till internationell tjänstgöring, vilket flertalet menar beror på befälens inspirerande berättelser. Majoriteten av rekryterna har sökt eller avser söka fast anställning inom Försvarsmakten efter utbildningen, vilket visar på en vilja att sträva uppåt inom FM. Det visar sig att den negativa bilden av hemvärnet som en slapp och oseriös del av Försvarsmakten hänger kvar även under utbildningen. Rekryterna nämner hur de ser hemvärnssoldater som mindre komptenta än yrkessoldater. Denna bild har förmedlats av befäl och soldater under utbildningen och bygger på föreställningen om hemvärnet som ”gubbar som dricker kaffe i skogen”.

Utgivningsår: 2012
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 34
Artikelnummer: FHS-07064

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Nummerserie: 83