Uppfattningar om risk- och säkerhetsfrågor hos svenska fredsbevarare

90 kr

Tillgänglighet: 25 i lager

Den militära yrkesrollen ställer höga och olikartade krav på militär personal beroende på miljö och uppdrag. Detta kräver en god anpassningsförmåga mellan olika roller och militära identiteter, till exempel mellan krigar- och fredsbevararidentiteter. Under de senaste åren har forskningen om militär identitet intensifierats, men ett viktigt område har utelämnats: relationen mellan militär identitet och synen på risk- och säkerhetsfrågor. Föreliggande studie knyter an till denna aktuella diskussion genom att undersöka synen på risk- och säkerhetsfrågor i förhållande till den fredsbevarande rollen. Analyserna bygger på ett omfångsrikt datamaterial av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär. Denna longitudinella studie omfattar såväl en enkätstudie som en intervjustudie genomförda på deltagare vid den svenska insatsen i Kosovo år 2012. Studiens resultat diskuteras i förhållande till olika militära identiteter med fokus på betydelsen för militär praktik och ledarskap vid insatser. Resultaten speglar även kritiska reflektioner kring risktagande relaterat till såväl skilda identiteter som tillämpningen av säkerhetsinstruktioner.

Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-86137-29-8
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 45
Artikelnummer: FHS-010749

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Nummerserie: 89