”Tänk om jag inte hade skjutit…”

90 kr

Tillgänglighet: 16 i lager

Det finns en omfattande litteratur som belyser generell stresspåverkan under militär yrkesutövning. Syftet med denna studie var att erhålla en djupare förståelse av moralisk stress i samband med internationella militära insatser. Femton officerare med stor erfarenhet från internationella insatser deltog i studien. Data analyserades i enlighet med en grounded theory-ansats.

Resultatet visar hur situationer som ger upphov till moralisk stress är mångskiftande och relativt vanligt förekommande under militär tjänsteutövning. Genom att anlägga ett moraliskt stressperspektiv så har andra stressorer och stressreaktioner än de som normalt ges utrymme i klassisk stresslitteratur kunnat identifieras. Studien visar på moraliska dilemman och moraliskt problematiska situationer under militär verksamhet parallellt med moraliska stressreaktioner – såsom otillräcklighet, maktlöshet, meningslöshet och frustration – av att förhindras, eller tvingas, att agera i konflikt med egen moralisk övertygelse. Därtill belyses moraliska stressreaktioner som tenderar att uppstå först efter en akut situation. I en förlängning kan moralisk stresspåverkan ha negativ effekt på officerares och soldaters moraliska medvetenhet och operativa förmåga. Rapporten innefattar också copingstrategier för att hantera moralisk stress.

Utgivningsår: 2011
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 86
Artikelnummer: FHS-05669

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 62
Anmärkning: Innehåller också en CD skiva med föreläsningsmaterial.