Storm i tsunamins skugga

185 kr

Tillgänglighet: 9 i lager

Den 8 januari 2005 drabbades södra delarna av Sverige av stormen Gudrun detta inträffade knappt två veckor efter tsunamikatastrofen i Sydostasien. I flera kommuner sattes krishanteringsförmågan hårt på prov under en längre period. Studien syftar till att samla och analysera erfarenheter hos aktörer vid hanteringen av konsekvenserna av stormen.

Intervjuer genomfördes under våren 2005 med 19 kommunala chefer och politiker från tre kommuner. Dataanalysen har genererat en modell över faktorer av betydelse för aktörers agerande. Centralt i modellen ligger en värderingssfär hos den enskilde aktören som speglar spänningar mellan vardag och kris; mellan bedömning av systemets regelverk som tillräcklig eller otillräcklig; samt värdering av människors sårbarhet kontra handlingskraft. Resultaten diskuteras i relation till den svenska krishanteringens principer. Studien har implikationer när det gäller beredskapsplanering på lokal och regional nivå, utveckling av krishanteringsroller hos kommuner och länsstyrelser, samt för utbildning och övningsverksamhet.

Utgivningsår: 2007
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 43
Artikelnummer: FHS-06023

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 29
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676