Sjömakt

150 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr 6Sjökrig har i allt väsentligt historiskt handlat om att transportera något över havet respektive hindra någon annan från att göra detsamma. Efter det kalla krigets slut har dock sjökrigets fokus kommit att förskjutas från världshaven (blue water), till kustområden och möjligheterna till projektion av militär makt från havet, vilket numera kallas Littoral Warfare och Maritime Power Projection. Det gamla kravet att etablera Herravälde till Sjöss (Command of the Sea) för att sedan utöva det, gäller fortfarande även om begreppet numera är Begränsat Herravälde till Sjöss (Control of the Sea). I dagens värld är detta begrepp tredimensionellt: över, på och under vattenytan.

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-89683-93-5
ISSN: 1652-229X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 98
Artikelnummer: FHS-06010

Serie: Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
Nummerserie: 6
Serie 2: War studies research reports