Politikens förändrade villkor

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Föreliggande rapport är utarbetad inom ramen för ett direkt uppdrag från Försvarsmakten formulerat som en kunskapsöversikt med avseende på ”Politikens förändrade villkor och medborgarnas nya preferensmönster vad gäller organisering och intresseyttringar”. Om man tolkar uppdragsformuleringen bokstavligt skulle det krävas en omfattande forskningsinsats med avseende på tid, personella resurser och kunskap. Det som här presenteras är istället en begränsad översikt och skall ses och läsas som en form av förstudie med explorativa syften.

Utgivningsår: 2002
ISSN: 1401-5633
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 53
Artikelnummer: FHS-05983

Serie: LI. Serie F
Nummerserie: 16
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1403-0748