Ledarskap vid komplexa olyckor och kriser

90 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Syftet med studien var att undersöka hur myndighets- och kommunledningars ledarskap och beslutsfattande vid komplexa olyckor och kriser påverkas av den politiska ledningsnivån. Två olika datainsamlingar genomfördes. Den ena omfattar 50 intervjuer med chefer inom akutsjukvård, Försvarsmakten, kriminalvård, polis, Räddningsverket, räddningstjänst, Socialstyrelsen samt Åklagarmyndigheten. Den andra utgörs av svar på öppna enkätfrågor från 111 chefer från ett 20-tal svenska kommuner. Båda datainsamlingarna bearbetades kvalitativt och resulterade i hierarkiska modeller med överkategorier, kategorier och koder. Totalt identifierades följande sex överkategorier: lagstöd, beslutsfattande, informationsspridning, individkarakteristika (hos politiker, till exempel erfarenhet av krishantering), ledarskapskarakteristika samt organisationskarakteristika. Inom var och en av dessa kunde såväl gynnsamma som ogynnsamma aspekter av påverkan från den politiska nivån på operativt ledarskap och beslutsfattande påvisas.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 32
Artikelnummer: FHS-05903

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 33
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676