Krigsvetenskaplig årsbok 2006

263 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Detta är den femte i serien av krigsvetenskapliga årsböcker, vilka syftar till att dokumentera framväxten av ämnet krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Boken innehåller följande bidrag:

1. Väpnad strid – ingen problemfri devis, av Anders Cedergren
2. Militärfilosofi och dess betydelse för studiet av krig och krigföring, av Dan Öberg
3. Vad är krigsvetenskap? Bidrag till en metoddiskussion inom ämnet krigsvetenskap, av Inge Tjøstheim
4. Krigsvetenskap som samhällsvetenskap, av Magnus Petersson och Jan Ångström
5. Några reflektioner kring teoriers användande inom krigsvetenskapen, av Niklas Zetterling
6. Krigsvetenskap och forskningsanknytningen av officersutbildningen, av Berndt Brehmer och Lars Bergström
7. Avslutande reflektioner, av Berndt Brehmer

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-66-6
ISSN: 1652-1684
Format: Hård pärm
Sidomfång: 189
Artikelnummer: FHS-05888

Serie: Krigsvetenskaplig årsbok
Nummerserie: 5