Krigsvetenskaplig årsbok 2005

200 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Detta är den fjärde i serien av krigsvetenskapliga årsböcker, vilka syftar till att dokumentera framväxten av ämnet krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Denna volym är den första efter det att den Krigsvetenskapliga institutionen enats om en ämnesbeskrivning för krigsvetenskapsämnet. Boken innehåller följande bidrag:

1. Ämnesplan för krigsvetenskap
2. Teoretisk taktik, av Bengt Anderberg
3. Kan Mars dra nytta av Clio, eller: Hur ska vetenskapen krigsvetenskap utnyttja krigshistorien som kunskapskälla? av Lars Ericson Wolke
4. Ska militärteori förstås som teori eller praktik? av Jerker Widén och Jan Ångström
5. Systemteori, sovjetisk militärteori och källkritik av Niklas Zetterling
6. Militärteorins nya utmaningar av Nils Marius Rekkedal

Utgivningsår: 2006
ISBN: 91-85401-46-3
ISSN: 1652-1684
Format: Hård pärm
Sidomfång: 133
Artikelnummer: FHS-05887

Serie: Krigsvetenskaplig årsbok
Nummerserie: 4