Krigsvetenskaplig årsbok 2003

140 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Denna bok är den andra i en serie böcker som skall dokumentera utvecklingen av det nya ämnet krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. De medverkande är alla forskare vid eller knutna till Krigsvetenskapliga institutionen, och deras bidrag kan anses representativa för forskningen inom ämnet år 2003. Boken innehåller följande bidrag:

1. Det framtida slagfältet, av Bengt Anderberg
2. Vad betyder ”asymmetri” i modern krigföring?, av Nils Marius Rekkedal 3. Kemisk, biologisk och radiologisk krigföring, av Bengt Anderberg
4. Några tankar kring utvecklingen av nätverksbaserat försvar, av Bengt Anderberg
5. Nätverket i NBF är ett nätverk av människor, av Berndt Brehmer
6. Utvecklingen av manövertänkandets teoretiska grund, av Nils Marius Rekkedal
7. ”Den svenske krigaren … vet att med skicklighet föra svärdet och pennan.” Kring krigsvetenskapens svenska idéhistoria under 500 år, av Lars Ericson
8. Om värdet av statistiska metoder i forskning om krig, av Birger Heldt
9. Något om relationen mellan krigsvetenskap och militärteknik, av Stefan Axberg
10. Tillämpad krigsvetenskap, av Johan René
11. ASSÖ 2003 – Analysgruppens preliminära rapport, av Anders Cedergren, Peter A. Mattsson, Ove Pappila, Bengt Tiberg och Ove Tirud

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-80-3
ISSN: 1652-1684
Format: Hård pärm, med märkband
Sidomfång: 320
Artikelnummer: FHS-05886

Serie: Krigsvetenskaplig årsbok
Nummerserie: 2