”Jordbävning i Försvaret”

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Den 17 juni 2008 presenterade Frankrikes president Sarkozy den nya vitboken för det franska försvaret. Denna motsvarar närmast den svenska Försvarsberedningens slutrapport. Frankrikes försvarspolitik är av stort europeiskt intresse dels för att Frankrike är, och vill se sig som, en europeisk stormakt och dels för att vitboken uttryckligen ligger till grund för Frankrikes politik avseende EU:s försvarspolitik. Vitboken är också av principiellt och teoretiskt intresse eftersom man här har valt att ta ett grepp över säkerhetsfrågorna och därför inkluderar såväl inkluderar såväl nationella som internationella säkerhetsfrågor. I konsekvens härmed omfattar vitboken också utveckling och utnyttjande av såväl civila som militära instrument. Inte minst mot denna bakgrund har vitboken ett givet intresse som relief till den svenska försvarsdebatten.
Författaren, Lars Wedin, är pensionerad kommendör och knuten till Försvarshögskolans strategiavdelning samt gästforskare vid Centre d’Études et de Recherche de l’École Militaire (CEREM) i Paris.

Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-89683-13-6
ISSN: 1653-3097
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 88
Artikelnummer: FHS-05683

Serie: Studies in Security
Nummerserie: 8