Irakkriget

140 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Essäsamling om kriget i Irak i mars och april 2003, som även är den första svenska boken i ämnet. Samlingen är författad av forskare och lärare huvudsakligen verksamma vid Försvarshögskolan. Boken innehåller följande bidrag:

1. Vilka mål ville Bushadministrationen uppnå med att invadera Irak?, av Jan Hallenberg
2. Irakkriget och de transatlantiska relationerna: Förändring och kontinuitet, av Bo Huldt
3. Ryssland och Irakkriget: Med ”det gamla Europa” för status quo i världspolitiken, av Charlotte Wagnsson
4. Iraks politiska strategi inför och under kriget, av Roger Karlsson
5. Iraks program för massförstörelsevapen, av Ingrid Fängmark, Lena Norlander, Björn Sandström och Åke Sellström
6. Sverige, Västerlandet och kriget som födde Irak – Dagens Irakkonflikt i ljuset av händelserna 1914-1921, av Lars Ericson
7. Kriget och folkrätten: Från Hugo Grotius till George Bush, av Ove Bring och Per Broström
8. Relevanser av Sun Zis teorier for dagens krigföring, av Nils Manus Rekkedal
9. Clausewitz och amerikansk strategi, av Anders Palmgren
10. Vålds- eller tvångsmakt – två perspektiv på konflikthantering, av Stefan Ring
11. Föreställningar om ett krig – Irak 2003, av Peter A. Mattsson
12. Koncept, kompetens och vapen i kombination – En betraktelse över Irakkriget, av Anders Cedergren
13. Luftkriget i Irak 2003: Tillbaka till framtiden?, av Magnus Bengtsson, Claes Bergström, Nils-Göran Bernebring, Roland Jostrup, Richard Lindborg, LarsJohan Nordlund, Jan Reuterdahl och Johan Wiktorin
14. Koalitionens informationsoperationer under Operation Iraqi Freedom, av Magnus Hägg och Fredrik Konnander
15. Kampen om publiken och trovärdigheten under Irakkriget, av Kristina Riegert och Anders Johansson
16. När råder krig? Historiesyn och perspektiv på Irakkriget, av Jan Ångström
17. Appendix: Gulfkrigen – En kronologi, av Stefan Forsell. Boken innehåller även sju kartor, litteraturförteckning och index.

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-64-1
Format: Mjuk pärm, trådhäftad
Sidomfång: 427
Artikelnummer: FHS-05864