Hur ska data på individnivå aggregeras till teamnivå och vilka samband finns mellan teamkararkteristika och teamprestationer?

90 kr

Tillgänglighet: 3 i lager

Vid sammansättning av team och utvärdering av teams effektivitet finns det ett problem som ständigt är närvarande. Då ett team består av tre eller fler individer ska således dessa individers karakteristika aggregeras till ett teammått. Frågan är hur detta bäst görs för att fånga teamets karakteristika. I många studier har teammåttet likställts med individernas medelvärde över utvalda karakteristika. Vi visar i denna rapport, både teoretiskt och experimentellt, att medelvärdet som enda mått är otillräckligt. Genom att använda medel-, max-, min- och spridningsvärde fångas teamets karakteristika bättre. Som mått på teamprestation har resultat från C3FIRE-III använts. C3FIRE-III är ett datoriserat brandsläckningsprogram där försökspersonerna arbetar i grupper om fyra. Experimentet visar, i likhet med annan litteratur, att det finns ett samband mellan teamkarakteristika och teamprestationer, och att dessa samband inte bara finns för medelvärdet

Utgivningsår: 2006
ISSN: 1652-1188
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 32
Artikelnummer: FHS-05847

Serie: ILM. Serie T
Nummerserie: 34
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-565X