Har försvarsmaktens omstrukturering förändrat värnpliktspopulationens kvalitet?

90 kr

Tillgänglighet: 9 i lager

Den svenska försvarsmakten har under den senaste tioårsperioden genomgått en förändring som den har gemensam med många andra länder i Europa. Värnplikten har blivit allt mer ifrågasatt. En påtaglig följd av denna omstrukturering är att antalet unga män som får en uttagning till värnpliktstjänstgöring minskar successivt. Rapporten studerar effekter av detta (för mönstringsåren 1998-2005) på de uttagnas kvalitet i de psykologiska variabler som mäts vid mönstringen, på skolbetyg, på selektionen utifrån social bakgrund och föräldrahemmets utbildningsnivå. Selektionen i motsatt riktning, d v s tendensen att undvika att göra värnplikt som iakttagits i andra länder som nedmonterat värnplikten, studeras likaså. Förändringar i immigrantgruppers och kvinnors uttagning redovisas. Eftersom rekryteringen till internationella insatser och till officersyrket är helt beroende av utfallet av värnpliktsuttagningen blir det avgörande att även fortsatt följa utvecklingen av de värnpliktigas kvalitet.

Utgivningsår: 2006
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 38
Artikelnummer: FHS-05837

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 26
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676