Gränslös extremism – En studie om transnationella kopplingar till svenska radikala miljöer

150 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Forskning avseende de svenska extremistmiljöernas transnationella kopplingar är i dagsläget begränsad, då en stor del av den forskning som finns främst tenderar att fokusera på den nationella kontexten. Denna studie är den första i en svensk kontext som tar ett samlat grepp om de svenska extremistmiljöernas – den radialislamistiska, den radikalnationalistiska samt den autonoma miljöns – transnationella kopplingar. Genom ett tjugotal exemplifierade fall belyser och beskriver studien de tre svenska extremistmiljöernas ideolodiska-, operationella- och finansiella tansnationella kopplingar till utländska statliga samt icke-statliga aktörer.

ISBN: 978-91-88975-11-9
Format: A4
Sidomfång: 142
Artikelnummer: FHS-21005