En modell för utveckling av samverkan i offentlig verksamhet

90 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Studien syftar till att skapa ett vetenskapligt grundat verktyg för utveckling av samverkan – i detta fall civil-militär samverkan. Utifrån en översiktsartikel i ”Public Administration Review” från 2007 och annan begreppsanalys byggs en modell över samverkansvillkor (Governence, Adminstration och Mutuality/Autonomy) och samverkansformer (Cooperation, Coordination och Collaboration).
Modellens fruktbarhet prövas genom att den appliceras på fyra empirifält: ministeruttalanden, mediadebatt, policydokument och ärendehantering.

De två första representerar den offentliga sfären medan de två senare är ”interna”. Ett antal empiriska exempel från varje område placeras in i modellen och motiveringarna för detta redovisas.
I slutanalysen dras slutsatser om modellens användbarhet och dess styrkor och begränsningar diskuteras. Ett tydligt mönster är att modellen blir som mest fruktbar när exemplen är konkreta och beskriver verksamheter. Ett antal exempel ges på hur modellen då ”ställer frågor” och ger idéer för utveckling av samverkan.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 37
Artikelnummer: FHS-05780

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 41