Effektbaserade operationer

190 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

I slutet av 90-talet formulerades konceptet Effektbaserade operationer (EBO) av det amerikanska US Joint Forces Command (USJFCOM) som en fortsättning på utvecklingsarbetet med nya militära doktriner. Nyligen genomförda militära operationer i Irak (Iraqi Freedom) och Afganistan (Enduring Freedom) gav möjligheten att praktiskt observera hur EBO kunde appliceras på olika delar i ett fälttåg. Doktrinutvecklingen fortsätter och länder med högteknologiska försvarsmakter – USA, Storbritannien och Frankrike med flera – bedriver ett gemensamt internationellt projekt som benämns Multinational Experience (MNE), i syfte att skapa en bättre ledningsprocess med ett EBO-tänkande som central del.

Med denna bok avser Försvarshögskolan att försöka ge en översikt av begreppet EBO. De samlade åtta essäerna är nya och aktuella texter författade av väl insatta personer och ledande organisationer och erbjuder läsaren en inblick i hur begreppet EBO har utvecklats, om några historiska kopplingar finns, samt hur EBO kan beskrivas och omsättas i praktiken. Sammantaget visar essäerna att konceptet EBO är under ständig utveckling och att det kan appliceras på en mängd olika områden, från strategisk till taktisk nivå. Boken är i första hand ämnad för studenter och lärare vid Försvarshögskolan, men kan även vara av intresse för en vidare, militärt intresserad läsekrets.

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-85401-21-8
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 154
Artikelnummer: FHS-05778