Därför lämnade de Försvarsmakten

kr

Slut i lager

Syftet med studien var att studera potentiell återanställningsbarhet och motivstruktur hos individer som lämnat Försvarsmakten. Följande frågeställningar avsågs att besvaras: (1) Vilka faktorer påverkade individernas beslut att lämna Försvarsmakten? Och (2) Vilka fakturor påverkar huvuvida individen vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej?

Med hjälp av en enkät besvarade 786 tidigare kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän frågor om varför de lämnade försvarsmakten och om deras attityd till att ta återanställning. Resultaten visar att de flesta trivdes bra under sin anställning. Vanligaste orsakerna till att lämna var brist på utveckling, missnöje över lönen och för att påbörja civila studier/arbete. Brist på utveckling är den faktor som bäst predicerar om tidigare kontinuerligt tjänstgörande personal vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej.

Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-91-86137-81-6
Format: -
Artikelnummer: FHS-07154

Serie: Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial
Nummerserie: I113