Daidalossyndromet

215 kr

Tillgänglighet: 40 i lager

Essäsamling främst avsedd att nyttjas vid Försvarshögskolan som ett underlag för seminarier och studier kring luftmakt. Essäerna är dels resultatet av presentationer som hållits vid Försvarshögskolans årliga luftmaktsseminarium, och dels författade av skolans lärare och studerande. Förutom ett förord av Nils Marius Rekkedal och en inledning av Jan Reuterdahl, innehåller boken följande bidrag:
1. Den föränderliga strategiska miljön, av Philip Sabin
2. Svensk luftmakt i Petersbergskontexten, av Tony Mason
3. Den nya mark-luftkalkylen i försvaret av hemlandet, av Alan Stephens
4. Asymmetrisk luftmakt: små nationers strategiska luftanfall, av R. Shaun Clarke
5. Slutet för strategin – Effektbaserade operationer, av Alan Stephens
6. Full gas med ingen kurs: Klassisk luftmaktsteori och små krig, av Wray Johnson
7. Asymmetriske hot og muligheter i små nasjoner – er Flygvapnet i takt medvirkeligheten?, av Bjørn E. Stai
8. Behovet av doktrinutveckling, av Stefan Ring
9. Småstaters nyttjande av luftmakt, av Anders Segerby
10. Luftmaktens insatsprinciper – Samma för konventionell krigföring som förlågintensitetskonflikter?, av Lars Helmrich
11. Ny verklighet – nytt språk, av Joakim Hjorth
12. Luftmakt från ett industriellt perspektiv, av Lennart Källqvist
13. Fjärde generationens flygvapen – Första generationens flygofficerare?, av Anders Persson.

Utgivningsår: 2006
ISBN:  91-85401-30-7
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 240
Artikelnummer: FHS-05756