Civil-militär samverkan på departementsnivå

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse av hur rapportering från den operativa fältnivåns aktörer påverkar den strategiska departementsnivåns aktörer, och den civil-militära samverkan som sker på den strategiska nivån grundad i dessa tolkningar (det vill säga ”bottom-up” influenser).

Sammanlagt har 17 individuella intervjuer genomförts med informanter på Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Försvarsmakten, Sida, Rikskriminalpolisen samt med militära chefer och civila rådgivare i Afghanistan, Mazar-i-Sharif. Intervjuerna analyserades därefter enligt en ”grounded theory” ansats.

Studien visar att informanterna på den operativa nivån inte anser sig ha kunnat påverka den strategiska nivån, och därmed den interdepartementala samverkan, i någon större utsträckning. Sett till respektive departement så anser man sig ha haft större påverkan på försvarsdepartementet och justitiedepartementet än på utrikesdepartementet.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 45
Artikelnummer: FHS-05714

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 39