Betingelser för framgångsrika fredsbevarande operationer

115 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Av de 116 väpnade konflikterna 1989-2002 var 109 inomstatliga; konflikterna inträffade i 79 länder (Eriksson et al, 2003). Inomstatliga konflikter är inte enbart dominerande i antal, utan innebär även störst humanitär nöd eftersom krigsfronter saknas som kan skydda civilpersoner. Det är välkänt att inbördeskrig har svåra sociala konsekvenser för det konfliktdrabbade landet i form av ökad dödlighet i alla åldergrupper, minskad ekonomisk tillväxt, ökad fattigdom och kapitalflykt. Konsekvenserna kvarstår även efter inbördeskrig. Föreliggande rapport fokuserar i stor utsträckning på fredsbevarande operationer i inomstatliga konflikter.

Utgivningsår: 2003
ISBN: 91-89683-57-9
Format: Mjuk pärm, klamrad
Sidomfång: 56
Artikelnummer: FHS-05705