1990-talets omvälvningar för luftstridskrafterna

140 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Under 1990-talet skedde stora säkerhetspolitiska förändringar i omvärlden, som innebar att de förutsättningar som förelåg för försvarsplanering under det kalla kriget radikalt förändrades. Kuwaitkriget och krigen i Jugoslavien gav också exempel på förändringar inom luftstridskrafterna, dels tekniskt-taktiskt, dels när det gäller ramen för deras utnyttjande. Detta har påverkat vår omvärld och det hart påverkat Sverige. I denna bok har författarna, överste Bertil Wennerholm och överste 1.gr Stig Schyldt, redovisat erfarenheterna, dels av tillämpningen av luftkrig under 1990-talet, dels av luftstridskrafternas utveckling i Sverige under samma tid, och dragit slutsatser för att utnyttjas i utvecklingen av de svenska luftstridskrafterna: flygvapnet, helikopterorganisationen och luftvärnet.

Boken har tidigare getts ut som en årsberättelse för Kungl. Krigsvetenskapsakademien i form av ett bihäfte till akademiens Handlingar och tidskrift sommaren 2001. Årsberättelsen föredrogs ursprungligen i akademien den 23 maj 2000 och texten har reviderats något för denna upplaga.

Utgivningsår: 2004
ISSN: 1652-229X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 100
Artikelnummer: FHS-05676

Serie: Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
Nummerserie: 3
Serie 2: War studies research reports