Wu Zis Krigskonst

90 kr

Tillgänglighet: 17 i lager

Mäster Wu Qi var till skillnad från mäster Sun (Sun Zi) en person som vi vet har funnits i verkligheten. I historier berättas att han som general var mycket fältnära och hade sitt manskaps största förtroende. General Wu är känd som utomordentligt skicklig strateg och för att vara insiktsfull i människonaturen.

I denna text återges en dialog mellan markisen Wen av Wei, och senare markisens som Wu, och general Wu Qi där han utifrån sina erfarenheter med realism och pragmatism redogör för sin syn på krigande staters angelägenheter.

Parallelltext på svenska och kinesiska.

Utgivningsår: 2001
ISBN: 91-87136-70-8
ISSN: 1403-2120
Format: Hård pärm
Sidomfång: 131
Artikelnummer: FHS-06085

Serie: Försvarshögskolans acta. C
Nummerserie: 10
Serie 2: Swedish National Defence College acta. D