Villkor för flygförares lärande

90 kr

Tillgänglighet: 347 i lager

Den här rapporten utgör den sammanbindande kappan till två studier som uppdrag att utvärdera pedagogiska aspekter av utbildningen till flygförare på JASsystemet (Fransson & Jonsson, 1999; Fransson, Jonsson, Lindström & Selander 1999). Den utbildning som studerats försiggår i en militär kontext med de speciella regler och intressen som utmärker en sådan, men detta utesluter inte att man betraktar, beskriver och värderar den från en mer generell pedagogisk utgångspunkt. Syftet med den här rapporten är därför att lyfta fram generella iakttagelser krig det lärande som beskrivs i de två studierna.

Utgivningsår: 2001
ISBN: 91-87136-95-3
ISSN: 1403-0748
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 56
Artikelnummer: FHS-06077

Serie: Försvarshögskolans acta. D
Nummerserie: 7
Serie 2: Swedish National Defence College acta. D
Anmärkning: I publikation felaktigt: ISSN 1401-5633