Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och kvinnor till det svenska insatsförsvaret

90 kr

Tillgänglighet: 12 i lager

Försvarsmaktens (FM) omvandling från ett invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar med internationellt fokus ställer stora och delvis andra krav på soldater än tidigare. Svenska soldater kommer att operera i insatser av traditionell peacekeeping, men även i insatser av fredsframtvingande karaktär. Följden av detta blir att kraven som ställs på den enskilde soldaten ökar, ett felbeslut någonstans i ett krigsområde kan få allvarliga följder på flera nivåer. För FM blir förmågan att attrahera och rekrytera ungdomar av rätt kvalitet en mycket viktig uppgift. Under 2005 och 2006 har Institutionen för ledarskap och management på uppdrag av Högkvarteret sökt kartlägga tre för FM kritiska grupper ur rekryteringshänseende. De tre grupperna var 17-åringar i årskurs två på gymnasiet, individer som mönstrat och skulle göra sin värnplikt under 2006 samt två årgångar värnpliktiga i slutet av sin grundutbildning. Mot bakgrund av dessa studier behandlar rapporten möjligheterna att attrahera och rekrytera unga män och kvinnor med önskvärda kvalifikationer

Utgivningsår: 2007
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 33
Artikelnummer: FHS-06076

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 32
Anmärkning: I publikation felaktigt: ISSN 1401-5676