”Värnplikten öppnar en värld av möjligheter”

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Den 1 juli 2010 lades värnplikten vilande i Sverige och en drygt 100-årig tradition gick därmed i graven. Värnpliktssystemet har under denna tid varit en garant för personalförsörjningen till Försvarsmakten (FM). Beslutet att avskaffa värnplikten får konsekvenser för den fortsatta personalförsörjningen, då individer på frivillig väg skall attraheras av en anställning i FM i konkurrens med civila arbetsgivare. De sista värnpliktiga som ryckte in i januari 2010 erbjöds fortsätta värnpliktsutbildningen på frivillig väg efter den 1 juli. Värnpliktiga på Livgardet studerades för att se om deras vilja att engagera sig i FM förändrades över tid, samt vad som låg till grund för viljan att fortsätta. En enkätundersökning genomfördes inom första månaden efter inryckning och en andra enkät bjöds ca 4 månader in i utbildningen. 216 individer besvarade enkäten vid båda tillfällena. Resultaten visar att andelen som var positiva till ett fortsatt engagemang i FM minskat från det första till det andra mättillfället. Utbildningens kvalitet, en altruistisk värdegrund och positiva personlighetsdrag hade samband med viljan att engagera sig på olika sätt i FM. Direktrekryteringen av personal till det nya insatsförsvaret diskuteras i relation till resultaten.

Utgivningsår: 2011
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 31
Artikelnummer: FHS-05671

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 63