Uppdragstaktik

289 kr

Tillgänglighet: 3 i lager

Essäsamling om uppdragstaktiken och hur den har utvecklats. Boken utgör en viktig och nödvändig utgångspunkt för fortsatt diskussion om hur ett svenskt ledningskoncept för det nya nätverksbaserade försvaret bör utvecklas. Samlingen innehåller följande bidrag:

1. Uppdragstaktik – en underskattad kraft, av Anders Cedergren
2. Upplysning, romantik och Auftragstaktik, av Peter A. Mattsson
3. Svensk tradition – svensk krigskonst, av Ove Tirud
4. ”…att finna de svaga punkterna och dit förlägga huvudkraften i anfallet” – Den svenska debatten om manövertänkande och uppdragstaktid, 1917-1927, av Lars Ericson
5. Uppdragstaktik såsom filosofi och/eller ledningsmetod?, av Lars Karlsson 6. Grunden till modern manöverkrigföring, av Nils Marius Rekkedal
7. Ledning då och nu – en jämförelse, av Mikael Boox
8. Tysk ledning under inledningen av första världskriget, av Ove Pappila
9. Att leda och bli ledd, av Thomas Hagman
10. Blixtkrig och uppdragstaktik, av Niklas Zetterling
11. Men det är ju farligt…! Om manövertänkande i lågintensiva konflikter, av Ulf Henricsson
12. Nätverksbaserat försvar, av Bengt Lönnbom
13. Uppdragstaktik i nätverksbaserat försvar, av Bengt Lönnbom
14. Självsynkronisering: en ny form för kraftsamling i det nätverksbaserade försvaret, av Berndt Brehmer

Utgivningsår: 2003
ISBN: 91-89683-34-X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 349
Artikelnummer: FHS-06069