Uppdrag Utland

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Denna bok beskriver på ett föredömligt sätt den komplexitet och absurditet som människor ställs inför vid påfrestande insatser och uppdrag utomlands. Läsaren inser snabbt att verkligheten kan vara väsensskild det vi normalt upplever hemma i det ombonade Sverige.

Uppdrag Utland belyser ett flertal viktiga faktorer för framgångsrikt mänskligt handlande vid farliga och pressade situationer, som behovet av automatiskt handlande, kreativitet, avvägd risktagning och professionellt militärt yrkeskunnande. Boken beskriver också goda exempel på hur en väl fungerande team-känsla ökar förutsättningarna för att med ringa förluster kunna lösa farliga uppdrag.
Jag vill varmt rekommendera alla som på något sätt har knytningar till internationella insatser att läsa och reflektera kring bokens personligt färgade berättelser. Berättelserna kan dessutom utgöra grund för övningsexempel vid utbildning av soldater och befäl i praktiskt ledarskap.

Mats Ström har varit stf stabschef i Nordbat 2, (Bosnien), bataljonschef för snabbinsatsstyrkan Swerap (Swedish Rapid Reaction Unit) och stf bataljonschef för KS01, (Kosovo). Mats har också tjänstgjort som stf brigadchef i Kosovo och som chef för operationsavdelning J3 vid EU Operational HQ i Potsdam, Tyskland.

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-71-0
Format: Hård pärm, med märkband
Sidomfång: 132
Artikelnummer: FHS-06068