Ungerns säkerhetspolitiska roll

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Studien ger en historisk bakgrund till det moderna Ungern och behandlar dagens ungerska utrikes- och säkerhetspolitik, Ungerns integration i NATO och EU samt regionalt samarbete i Centraleuropa. Härvid belyses mål och roller för ungersk säkerhetspolitik, de ungerska minoriteternas situation i grannländerna och Ungerns förhållande till sina grannstater, Ungerns ekonomiska anpassning till EU, den ungerska försvarsmaktens omvandling efter NATO-inträdet m m. Boken avslutas med några scenarier för tänkbar ungersk och europeisk framtid.

Utgivningsår: 2002
ISBN: 91-89683-26-9
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 56
Artikelnummer: FHS-06066

Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1402-7593