Svenska kärnvapen?

90 kr

Tillgänglighet: 15 i lager

I denna antologi uppsatser tas planerna på svenska kärnvapen under Kalla kriget upp både från politiska, militära och tekniska synpunkter.

En rad olika perspektiv ges på frågans hantering med tonvikt på perioden 1945-1970. Förre generaldirektören Nils Gyldén, diskuterar den danske Nobelpristagaren i fysik, Niels Bohr, de svenska kärnvapenplanerna och kopplingarna till den svenska kärnenergiutbyggnaden. Fil mag, Lars Ulfving går i sin uppsats rakt på sak och ställer frågan: Varför blev det ingen svensk atombomb? Ulfving diskuterar även hur långt de svenska bedömningarna egentligen byggde på en relevant och korrekt uppfattning om omvärlden. Den nuvarande flottiljamiralen Jan Thörnqvist tar i sin uppsats upp försvarsgrenarnas inställning och den fackmilitära debatten 1954-1965. Det är en omarbetad utredning från Försvarshögskolan. Inte minst avvägningen mellan kärnvapen och konventionella vapen och kostnaderna är här centrala teman. Denna skrift ingår i forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK), som är en samverkan mellan Försvarshögskolan, Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl Örlogsmannasällskapet (FHS, KKrVA, KÖMS).

Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-86137-00-7
ISSN: 1652-5388
Format: Mjuk pärm, A4
Sidomfång: 91
Artikelnummer: FHS-05810

Serie: Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
Nummerserie: 25