Steget före

90 kr

Slut i lager

Syftet med undersökningen var att få en fördjupad förståelse av chefers och ledningsgruppers ledarskap och beslutsfattande, såväl inom egen organisation som vid samverkan med andra organisationer, vid hantering av en så kallad antagonistisk stressor i form av en rymning från en fångvårdsanstalt med gisslantagning. Intervjuer genomfördes med informanter från polisen, kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Bergslagens räddningstjänst. Även medias agerande upplevdes av många inom insatsledningen som en stressor. Tillsammans bildade gisslantagarna och media, ehuru inbördes helt olika, det vi kom att benämna för den externa arenan. Den så kallade interna arenan utgörs i vår modell av de samhällsinsatser som hade att hantera händelsen. Denna arena kännetecknades av samverkan och informationsöverföring mellan organisationerna. Det ligger i sakens natur att gisslantagarnas agerande var svårförutsägbart för polisen. Hanteringen av denna typ av stressorer kom därför att präglas av försök att tänka sig in i hur gisslantagarna kunde tänka, för att komma steget före och börja leda händelsens utveckling.

Utgivningsår: 2006
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 33
Artikelnummer: FHS-06021

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 19
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676