Samhället och Försvarsmakten

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Syftet med föreliggande studie var att, utifrån ett aktörsperspektiv, kartlägga långsiktiga och tidlösa faktorer av potentiell betydelse för samhällets relation till Försvarsmakten (FM). Politiker, företrädare för myndigheter och näringsliv på nationell och lokal nivå deltog i studien. FM samhällsfunktion undersöktes utifrån teman som berörde bland annat kunskapen om FM och förtroendet för FM. Rapport avslutas med en diskussion om långsiktig värdeförskjutning och tidlösa faktorer för en gynnsam samhällsförankring, följt av förslag på åtgärder som FM kan göra för att samhället ska få ökad kunskap, förståelse, förtroende, trovärdighet och legitimitet i samhället nu och på lång sikt.

Utgivningsår: 2011
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 41
Artikelnummer: FHS-06422

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 71