Rysk krigskonst

140 kr

Tillgänglighet: 80 i lager

I boken ger författaren, länge verksam vid Försvarsstabens underrättelseavdelning med inriktning på Ryssland, en övergripande bild av den sovjetiska/ryska krigskonsten genom tiderna. Boken ger ett dialektiskt, holistiskt och historiskt helhetsperspektiv över den ryska och sovjetiska krigskonstens och militärteoretiska traditionens utveckling från 500talet e.Kr. till vår tid. En utförlig sektion av bilagor som bl a innehåller listor på begrepps- och definionsförklaringar, historisk översikt och persongalleri, samt ett flertal kartor, gör boken lämplig som ett referensverk. Boken används i undervisningen vid FHS.

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-89683-90-0
Format: Hård pärm, med märkband
Sidomfång: 287
Artikelnummer: FHS-06002