Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002

450 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Boken utgör en samling av essäer som tidigare publicerats i andra, nu utgångna böcker vid FHS. Texterna har reviderats och uppdaterats för denna bok. Boken innehåller följande essäer:

1. Uppdragstaktik – filosofi eller metod?, av Lars Karlsson
2. Göra rätt insatser – Göra insatser rätt: Något om insatsmetoder i ett militärteoretiskt perspektiv, av Thomas Hultmark
3. Grundläggande förmågor, av Arne Baudin och Anders Cedergren
4. Krigens vesen: tidlös veten eller verdilös synsing?, av Björn Siljebråten
5. Doktrinutveckling – en levande process, av Mikael Frisell
6. En studie om Blietzkrieg-tenkningen og moderne manöverorienterte doktriner, av Per Einar Lindquister
7. En doktrin och dess konsekvenser, av Mikael Boox, Lars Jansson, Bo Palm och Christina Weglert
8. Militära doktriner – har de betydelse för utbildningen av officerare och förband?, av Anders Cedergren
9. Den operativa ledningens utveckling i Tyskland, av Holger Strohmeier
10. Krigsspel – ett stöd i beslutsfattning i militära operationer, av Per Samuelssson och Fredrik Ståhlberg
11. Manövertänkandet i Sverige före år 1940 – några historiska nedslag, av Lars Ericson
12. Manöverkrigföring – en analys av den vertikala omfattningen på Eben-Emael den 10 maj 1940, av Peter A. Mattsson 13. Med 4.PzDiv. genom Stalinlinjen, av Thomas Hagman
14. De nye konflikter og asymmetrisk krigföring, av Nils Marius Rekkedal
15. Kärt barn har många namn? Lågintensiva konflikter och militärteoretiska klassiker, av Björn Marcusson
16. Behov och krav på förmågor för markstridskrafter vid lågintensiva konflikter, av Lars Karlsson
17. Behov och förmågor för fredsframtvingande insatsstyrkor i lågintensiva konflikter – Lärdomar från Somalia, av Ulf Högström

Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-85401-14-5
Format: Hård pärm, med märkband
Sidomfång: 536
Artikelnummer: FHS-05996