Responsibility to protect

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

I december 2001 presenterade International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) sin rapport The Responsibility to Protect. Begreppet Responsibility to Protect (R2P) innefattar en rad åtgärder, som inte innebär ett hot mot staters suveränitet, för att förhindra övergrepp mot civilbefolkningen. Rapporten identifierar tre huvudområden; ”Responsibility to Prevent”; ”Responsibility to React”; och ”Responsibility to Rebuild”. Frågan om skyldigheten att skydda fick förnyad aktualitet hösten 2005 då FN:s toppmöte I New York antog ett dokument om FN:s framtid där principen Responsibility to Protect bekräftades.

Den folkrättsligt kontroversiella frågan om det är möjligt att intervenera militärt, utan mandat från FN:s säkerhetsråd, i syfte att skydda befolkningen från övergrepp utgör bokens röda tråd. Kring denna tråd vävs frågor rörande skydd av civila inom ramen för fredsinsatser, dels bserat på rätten till självförsvar och dels baserat på ansvar som följer av de mänskliga rättigheterna; hur skyddet av civila kan operationaliseras ur ett strategiskt och folkrättsligt perspektiv; evakueringsoperationer; och regionala organisationers särskilda roll beträffande R2P.

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-83-3
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 204
Artikelnummer: FHS-05995