Reservofficeren

90 kr

Tillgänglighet: 4 i lager

En vanlig uppfattning är att reservofficerarna utgör ett viktigt inslag i den militära organisationen. Nyttjandet av reservofficerare ska ge Försvarsmakten flexibilitet och kostnadseffektivitet. Systemet att personalförsörja för Försvarsmaktens behov har dock inte fungerat som det var tänkt. Rapporten lyfter fram reservofficerarnas uppfattning om hur deras kompetens nyttjas, samt uppfattningar från Försvarsmakten och regeringen om hur reservofficerarna kan och bör nyttjas i framtiden. Rapporten visar på ett gap mellan teori och praktik. I teorin behövs reservofficerarnas kompetens, men detta visar sig inte lika tydligt i praktiken. Rapporten visar även på problem med att, som ofta görs, studera reservofficerarna utifrån ett militärt synsätt samt att detta kan ge en orättvis bild av reservofficerarnas kompetens.

Utgivningsår: 2009
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 60
Artikelnummer: FHS-05994

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 50