Reflektioner över ämnet strategier

193 kr

Tillgänglighet: 7 i lager

Genom medlemskapet i EU har också Sverige blivit en strategisk aktör. Det går inte längre att stå utanför de strategiska frågorna under förebärande att Sverige skulle vara neutralt. Här bidrar ”Reflektioner över ämnet strategi” till att fylla ett tomrum på den svenska bokmarknaden. Boken är en introduktion till ämnet strategi i dess militärpolitiska betydelse. Trots sitt lilla format belyser boken ämnet ur olika perspektiv: begrepp, historia, metoder, indelning och tillämpning. Den innehåller också ett avsnitt om konfliktförebyggande verksamhet och rustningskontroll samt en introduktion till ämnet geopolitik. Boken används som kursbok vid Försvarshögskolan

Utgivningsår: 2002
ISBN: 91-89683-14-5
Format: Hård pärm
Sidomfång: 151
Artikelnummer: FHS-05993