Räddningsverkets internationella insatser ur ett genusperspektiv

213 kr

Tillgänglighet: 16 i lager

Trots att 5 år har gått sedan FN resolutionen 1325 antogs har få aktiviteter vidtagits i Sverige för att verkställa beslutet. Den svenska regeringen har därför tydliggjort att implementeringen av resolution 1325 i svenska internationella insatser är ett prioriterat område. Det avrapporterade projektet består av tre delstudier som med olika metoder belyser hinder och möjligheter avseende implementeringen av ett genusperspektiv och resolution 1325 i Räddningsverkets internationella insatser. Slutsatsen från denna studie är att Räddningsverkets internationella insatser saknar ett genusperspektiv i verksamheten. Rekommendationer inklusive checklista för implementeringen av ett genusperspektiv och resolution 1325 i Räddningsverkets internationella insatser delges inom ramen för denna rapport.

Utgivningsår: 2006
ISSN: 1652-117X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 95
Artikelnummer: FHS-05673

Serie: ILM. Serie F
Nummerserie: 36
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5633