Psykodynamiska perspektiv på ledarskap

90 kr

Tillgänglighet: 403 i lager

Psykodynamiska perspektiv på ledarskap ger en grundläggande förståelse för den psykodynamiska teoribildningen och hur den kan bidra till en djupare insikt om hur olika personlighetsegenskaper påverkar det egna ledarskapet.

I den första delen beskrivs hur personligheten formas genom att erfarenheter under uppväxtåren internaliseras, d v s bygger upp en inre erfarenhetsvärld. Den visar också hur dessa internaliseringar kan påverka upplevelser och beteenden senare i livet. Dessutom finns en genomgång av psykiska försvarsmekanismer och deras betydelse för personlighetsutvecklingen.

Den andra delen ger en inblick i hur psykodynamisk teori har tillämpats för att belysa ledarskap som fenomen. Tre områden berörs: Sambandet mellan personlighetsdrag och ledarförmåga, samspelet mellan ledare och ledda, samt gruppdynamiska processer och hur ledaren förhåller sig till dem.

Syftet med boken är att inspirera till reflektion över det egna ledarskapet och på så sätt bidra till ökad självinsikt.

Utgivningsår: 2003
ISBN: 91-89683-36-6
Format: Hård pärm
Sidomfång: 80
Artikelnummer: FHS-05990