Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning

90 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Denna rapport beskriver en jämförande studie av två personlighetstest (CTI och UPP) vid antagningar till officersutbildning vid FHS. Graden av skönmålning enligt UPP var starkt relaterad till hur skarp testsituationen var, dvs hur viktigt testresultatet var för antagnings-beslutet. Korrektion för skönmålning eliminerade ca 95 % av skillnaderna mellan provgrupper. CTI och UPP jämfördes med avseende på validitet i förhållande till mått på arbetsmotivation (proxyvalidering). UPP visade sig ha högre validitet än CTI.

Utgivningsår: 2012
ISSN: 1652-117X
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 39
Artikelnummer: FHS-07066

Serie: ILM. Serie F
Nummerserie: 39
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5633