Påfrestande förhållanden i militär verksamhet

90 kr

Tillgänglighet: 8 i lager

En central del inom den militära verksamheten handlar om att hantera svåra och riskfyllda situationer. Föreliggande rapport syftar till att ge en översikt av vad som kännetecknar sådana situationer och vilka utmaningar som kan uppstå i samband med dessa. Rapportens första del ger en bred överblick över de begrepp som används inom området riskfyllda arbeten och kontexter. Den belyser även hur intensiteten i en extrem situation påverkas utifrån flera olika dimensioner och hur detta utgör påverkan på samtliga nivåer; från organisatorisk funktion och struktur till psykologisk påverkan på individnivå. Del 2 i rapporten bygger på en empirisk studie vilken belyser hur olika militära identiteter och erfarenheter ger upphov till skilda synsätt vad gäller bland annat risk och säkerhet. Utifrån de frågeställningar och problemområden som belyses i rapporten diskuteras olika tänkbara utmaningar för Försvarsmakten. En sådan utmaning är exempelvis organisationens förmåga till flexibilitet och anpassning. En annan är att utbilda soldater och ledare att kunna växla mellan olika roller och mindset för att hantera olika typer av situationer, från klassiskt fredsbevarande uppgifter till extrema där individen riskerar sitt eget liv.

Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-91-86137-42-7
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 47
Artikelnummer: FHS-012154

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Serie 2: 94