Organisationskulturer i försvarsmakten

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Inom ledarskapsforskningen har kulturbegreppet kommit att spela en allt större roll. Det samlar sig värderingar, attityder, normer och handlingsmönster. Kulturella aspekter inom organisationer kan utgöra både förklarande och styrande faktorer för ledarskapet. Studerat så blir organisationskultur väsentligt. Föreliggande rapport ingår i ett projekt som studerat kompetensanvändning vid utveckling av organisationer. Specifikt har begåvnings- och personlighetsvariablers betydelse för det individuella bidraget till organisationens kompetens studerats.

Utgivningsår: 1998
ISSN: 1401-5633
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 83
Artikelnummer: FHS-05979

Serie: LI. Serie F
Nummerserie: 10