Operationskonst

190 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Idag delar man vanligtvis in militära operationer i tre kategorier: militär strategi, operationskonst och taktik. Medan både strategi och taktik har en lång tradition, är begreppet operationskonst för västerländska sammanhang ett relativt nytt begrepp. U.S. Army införde till exempel vad som kallades ”operational level of war” så sent son i den nya doktrinen FM 100-5, Operations, i juni 1982, och det man benämnde ”the concept of operational art” i den reviderade versionen av doktrinen från 1986. Detta medförde att NATO började använda bägge uttrycken under 1980-talet. För Sveriges del är begreppen ”operationskonst” och ”den operativa nivån” införda i Militärstrategisk doktrin från år 2002, vilket innebär att man nu kommer att undervisa i operationskonst vid Försvarshögskolan. Denna essäsamling utgör ett bidrag till utgivningen av modern facklitteratur på svenska på temat operationskonst.

I denna antologi presenteras ett varierat urval essäer över temat operationskonst och den operativa nivån i krig. De flesta av texterna har tidigare utgivits på engelska i den amerikanska tidskriften Joint Force Quartely (JFQ). Dessutom ingår två norska texter. Samtliga är översatta till svenska.

Utgivningsår: 2004
ISBN: 91-89683-68-4
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 208
Artikelnummer: FHS-05977
Upplaga: Andra upplagan