Om höga chefer trivs/inte trivs på jobbet – ”smittar det av sig” ända ned till soldater och sjömän?

62 kr

Tillgänglighet: 30 i lager

Vi undersökte om upplevelsen av engagemang i arbetet ”smittar” mellan hierarkiska nivåer. Både positiva och negativa aspekter togs upp. Resultatet visar att det finns en viss smittoeffekt uppifrån och ned på så sätt att handlingar utförda av ledningen på Högkvarteret har en effekt på förbandsledningsnivå, som i sin tur har en viss effekt på kompaniledningsnivå, som slutligen har viss effekt på soldat/sjömansnivå. Smittoeffekten finns i hela den hierarkiska kedjan men är svag när man är två eller fler hierarkiska nivåer från ”smittspridaren”.

Smittokraften kan däremot vara stark gentemot närmsta hierarkiska nivå, framförallt nedåt i hierarkin. På soldat/sjömansnivå, som är den viktigaste för Försvarsmaktens personalförsörjning, innebär detta att de som betyder mest är de officerare och specialistofficerare som soldaterna och sjömännen dagligen möter.

Ur personalförsörjningssynpunkt är det således angeläget att den lägsta chefsnivån är engagerad och att organisationen gör sitt yttersta för att optimera förutsättningarna för detta engagemang.

Utgivningsår: 2016
ISBN: 978-91-86137-58-8
Format: -
Artikelnummer: FHS-07139
Förlag: Försvarshögskolan

Serie: I:103