Några tankar om hantering av osäkerheter vid militärt beslutsfattande

90 kr

Tillgänglighet: 3 i lager

Militärt beslutsfattande kommer alltid att innehålla ett stort mått av osäkerhet, oberoende av om man talar om krig eller andra typer av operationer. Några tankar om hantering av osäkerheter vid militärt beslutsfattande identifierar en del av de osäkerheter som militära chefer på högre nivåer kan ställas inför och pekar på metoder med vilka de kan hanteras. Genom att jämföra osäkerheter som ofta uppträder på bataljons- respektive kårnivå görs ett försök att hitta det som skulle kunna vara specifikt för högre nivåer, t ex tidsfaktorn, skalan på verksamheten, chefers interaktion med andra människor (egna underlydande såväl som motståndarens beslutsfattare) och teknikens inflytande.

Generalmajor Karlis Neretnieks har bl a varit chef för MekB 18 och Swedint och operationsledare vid Mellersta Militärområdet. Under perioden 1998-2002 tjänstgjorde han som chef för Försvarshögskolan. Sedan de baltiska staternas frigörelse från Sovjetunionen 1991 har han varit rådgivare åt dessa i frågor som rör uppbyggnaden av ländernas försvarsmakter, framförallt under perioden 2002-2004. Sedan pensioneringen 2004 har han forskat på Försvarshögskolan inom ämnena ledningsvetenskap och säkerhetspolitik.

Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-91-85401-63-5
ISSN: 1654-0956
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 59
Artikelnummer: FHS-05972

Serie: Ledningsvetenskapliga forskningsrapporter
Nummerserie: 1
Serie 2: Command and control research reports