Motstånd och motivation

90 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Uppsatsen beskriver de faktorer som driver och motiverar människor i arbete och arbetsliv. Vidare redogörs för några års studier av framtidens medarbetare, unga vuxnas attityder till arbete och arbetsliv vilka sedan kopplas till den personalförsörjningssituation som Försvarsmakten står inför. Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad förståelse för unga värnpliktigas/befälselevers och yngre officerares attityder, värderingar och motivation för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten.

Utgivningsår: 2001
ISSN: 1401-5633
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 72
Artikelnummer: FHS-05961

Serie: LI. Serie F
Nummerserie: 17